Tel +34 972 67 25 64

mail: recepcio@notariadaudi.org

Cat   Cast   Eng   Fr

Tel.png

+34 972 67 25 64 

mail.png
Situ.png

Situación

H1 bis
logo

A nivell personal:

Testaments

Donacions

Compravendes

Préstecs personals i hipotecaris

Parelles de fet/matrimoni

Divorci (amb asistència lletrada)

Atorgament de poders

A nivell empresarisal:

Constitució d’una societat

Dissolució d’una societat

Fusions, escissions i transformacions

Transmissió d’accions i participacions

Finançament d’empreses

Leasing

Polisses bancàries

Política de privacitat